Sao Trăng buồn thế, Trăng ơi!
Lặng yên, tư lự, lưng trời Trăng lên!
Phải chăng trên cõi thần tiên
Cũng còn cung thủ lắp tên bắn mình?
Nếu Trăng để cặp mắt xanh
Xét người, ắt cũng biết tình tơ vương
Nhìn gương Nga đượm sầu thương
Lòng ta thông cảm nỗi buồn với Trăng
Ta cùng số kiếp phải chăng?
Tình chung sáng suốt cung Hằng ra sao?
Giai nhân trên ấy làm cao
Có như hạ giới? Ước ao ái tình
Mà lòng khinh kẻ yêu mình?
Phải chăng, bội bạc đoan trinh một tuồng?


Nguồn: Anh hoa (thi ca Anh-Mỹ), Đỗ Hà xuất bản, 1965
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)