Có lúc em làm cho anh buồn
Chắc anh hiểu em không muốn thế
Nỗi buồn sẻ chia không dễ
Em tham lam…muốn giữ riêng mình…

Trái tim em quá bé
Không chứa hết nỗi buồn
Trào qua tim…hoá giọt lệ tuôn
Muốn giữ riêng mình mà không giữ nổi

Hãy để em một mình
đừng lo em yếu đuối
đừng nhìn em và đừng nói một lời
nếu anh nhìn…lệ sẽ còn rơi
nếu anh buồn…
trái tim em không thể…

Lỗi tại trái tim em quá bé