Bông hoa đỏ thắm
Tựa trên cành mềm
Cánh hoa e ấp
Như một trái tim

Sao im lặng thế
Bông hoa cô đơn?
Trái tim không thể
Đợi chờ lâu hơn

Nói đi hoa nhỏ
Lời của hương hoa
Nói đi hoa đỏ
Một lời thiết tha...


Nguồn: Lời tình yêu (thơ)/ NXB Văn học, 1991.