Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2008 11:18

Lược buồn
chải mái tóc buồn
Lược hờn dỗi tóc
Tóc hờn dỗi ai?
Lược hờn
lược sắc như gai
Tóc hờn…
rối cả bờ vai
trắng buồn…