Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Die Autumn vào 31/03/2009 22:45

Thông xanh, thông xanh, thông xanh
Ngỡ như biển biếc hóa thành rừng thông
Gió đưa mây trắng lượn vòng
Đồi xanh nét sóng vỗ cong diềm trời...
Nhạc thông ta uống vắng người
Giữa muôn xanh, giữa khơi vơi đại ngàn
Một đời... mấy lúc say tràn
Một chiều... mấy phút tiêu tan cô sầu.
Ta như chiếc lá không màu
Thi thơ là bạn, công hầu mặc ai
Nửa ta thoát tục về trời
Nửa ta lận đận cõi người với thông...


Nguồn: http://www.nguoiyeutho.co.../Composedetail.asp?id=328