Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi letam vào 05/05/2010 05:58

Chẳng dám nói: Tôi đã thấy nhiều
Điều đã thấy chỉ bằng mảnh trời nơi đáy giếng

Chẳng dám nói: Tôi đã biết nhiều
Đem hữu hạn sao lại so cùng vô hạn

Chẳng dám nói : Tôi đã sống đủ
Có cảm tưởng như mình vừa được sinh ra…


Nguồn: Nhân dân hằng tháng số 154 tháng 2/2010