Có một đôi trai gái
Sinh ra từ mộng mơ
Sinh ra từ giông bão
Như đồi cỏ dại khờ

Có một đôi trai gái
Giống như em và anh
Đi trong đêm huyền ảo
Giống một trời sao xanh

Có một đôi trai gái
Giống như em và anh
Hẹn nhau bên vực thẳm
Hát những lời giao duyên

Có một đôi trai gái
Yêu nhau triệu năm rồi
Từ khi trời và đất
Chỉ là một mà thôi…


Nguồn: Nhân dân hằng tháng số 146 tháng 6/2009