55.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Vườn Ngọc (4)

Đăng bởi 101 vào 29/03/2019 11:44

Vài giọt nắng và dăm ba đốm cỏ
Những sắc màu mờ tỏ nhẹ nhàng hương
Huyền diệu nhạc tự phiến hồ nho nhỏ
Tình trong veo khoan nhặt hát bên sương.

Nghe giữa ta bao trang kinh-không-chữ
Trông cả ta bừng nở một thiên nhiên
Mai rong ruổi tít đường xa bụi đỏ
Lòng còn treo giò lan nhỏ Đông hiên.


Vườn Ngọc, Huế, 19.VIII.1989

Nguồn:
1. Tạp chí Kiến thức ngày nay số 141, 15-6-1994
2. Tạp chí Hoa cảnh số 1, xuân Ất Hợi 1995
3. Bản tin Đại học Huế số 14, 1998
4. Tập san Phú Xuân số xuân Tân Tị 2001