25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi 101 vào 11/04/2019 21:05

“Gái một con trông mòn con mắt,
Trai hai con trông mòn con tim”
Buông chi câu hát lim dim
Người đẹp ạ, lẽ nào anh mắc lưới?

Cắc cớ ạ, chớ ghẹo anh mà tội
Chớ nhìn anh bằng nhãn lực mê hồn
Trái tim anh vốn dễ nhảy chồm chồm
Con anh khóc, em biết làm sao dỗ?

Đi làm trễ, anh trình sao với sở?
Đêm mơ mòng, vợ thắc mắc, nói sao?
Nếu bảo rằng em rất kết ca dao
Đào hỏi mận bây giờ đà quá “date”.

Hoa khôi ạ, lộ trình tình bát ngát
Vườn anh giờ tím rậm rạp tầm xuân
Anh van em nhé! Em đừng…


Sài Gòn, 15.II.1993

Nguồn:
1. Báo Long An cuối tuần số 334, 6-3-1993
2. Báo Sinh viên Việt Nam số xuân Tân Tị 2001