Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thiên nhiên (4)

Đăng bởi 101 vào 04/04/2019 04:25

Loạn âm xiên nắng, nắng xiên vào
lá, lá xiên vào tiếng chim sâu.
Những nốt nhạc non quay quắt bị
thương, sa xuống hạt máu đào.

Người người tất bật cuộc gạo-tiền-
áo-cơm, nào đoái xót tiếng chim.
Không cầm lòng đậu, tôi đành xé
thơ, băng cấp cứu nhạc thiên nhiên.


Vỹ Dạ, Huế, sáng 30.VI.1990

Nguồn: Tuyển tập Áo trắng số 39, 11-1993