Nụ hôn quá nghìn cây số
Em xa mà hoá ra gần
Sài Gòn bỗng lừng hoa sữa
Lòng ai chợt cũng thu phân.