Nhỏ cứ hồn nhiên trong áo trắng,
Mùa đông thành phố chập chùng mây.
Môi ngoan nhỏ hãy bừng tia nắng,
Rọi xuống đời anh lốm đốm say.

Nhỏ cứ hồn nhiên bước đến trường,
Bước từng bước nhỏ quá dễ thương.
Mây đông hoá hiện ngàn hoa sứ,
Xoè nở lòng anh toả ngát hương.

Nhỏ cứ hồn nhiên về lối nhỏ,
Mây đông ùn gió, gió ùn mưa.
Nhặt khoan anh phổ thơ Nguyễn Bính:
Tương tư là bệnh của… ai chưa?

Nhỏ cứ hồn nhiên bước vào anh,
Bước từng bước nhỏ rất đan thanh.
Chầm chậm nhỏ à, chừng kẻo lạc,
Ngã sáu thương thương, ngã bảy tình.

Nhỏ cứ hồn nhiên bước khỏi anh,
Bước từng bước nhỏ lạnh tành tanh.
Mây đông đông lại thành băng tuyết,
Nhằm trúng tim anh phủ cái ình!


Sài Gòn, 30.IX.1991

Nguồn:
1. Báo Long An cuối tuần số 277, 4-1-1992
2. Tuyển tập Áo trắng số 28, 12-1992
3. Thời áo trắng, nhiều tác giả, tập 1, NXB Đồng Nai, 1994
4. Nỗi nhớ mùa đông, nhiều tác giả, NXB Đồng Nai, 1996
5. Thơ thời áo trắng, nhiều tác giả, NXB Đồng Nai, 2002