Quạnh quẽ lòng ơi đêm trắng đêm,
Nghe mưa thưa nhặt nhểu ngoài hiên.
Giang hồ quen thú muôn ngàn dặm,
Một góc nhà xưa, vạn nỗi niềm.


Huế, đoan ngọ Canh Ngọ
Thứ tư 29-5-1990

Nguồn: Tuyển tập Áo trắng bộ mới số 2, 1-6-2007