55.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: cha (74)

Đăng bởi 101 vào 18/04/2019 01:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi 101 vào 18/04/2019 10:54

Bao năm dõi bước con phiêu bạt,
Ngày kia núi Thái khuất mây mờ.
Ba đi vào cõi An Nhiên nhé,
Mình con với Trái Đất bơ vơ.


Vườn Ngọc, Huế, trưa vĩnh biệt phụ thân
Thứ tư 15-7-1998 nhằm ngày 22 tháng 5 năm Mậu Dần

Nguồn:
1. Tạp chí Đại học Huế số 13, 10-1998
2. Kỷ yếu Dương Biều năm 2018