45.00
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi 101 vào 06/06/2019 02:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi 101 vào 06/06/2019 02:28

Đôi khi chẳng biết làm gì
Một mình cứ đi thơ thẩn
Triêu dương đến mịt tịch dương
Lòng khô như tờ giấy thấm.

Thời gian thuộc loài gặm nhấm
Đời người - cục kẹo nougat
Hôm nao giật mình nhìn lại
Tiêu tùng đâu một phần ba!


Huế, 29.V.1990

Nguồn: Báo Long An cuối tuần, số 46, 27-11-1993