Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 22:49

Người hỡi Nghiêm Lăng có biết chăng?
Lòng ta ý gã đố ai bằng?
Nửa cần thú vị trời trời nước,
Một sợi kinh luân gió gió trăng.
Thao lược đã đành ngàn dặm bủa,
Giang sơn tóm dốc một tay phăng.
Xưa nay cũng một lòng sông Vị,
Mơ tưởng xe Châu biếng nói năng.


Theo Lê Quang Chiểu trong Quốc âm thi hiệp tuyển, đây là bài hoạ của Phan Văn Trị, còn tác giả bài xướng là ai thì chưa rõ.

Nguồn:
1. Nguyễn Khắc Thuần, Nguyễn Quảng Tuân, Phan Văn Trị: cuộc đời và tác phẩm, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1986
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004