Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2010 02:00

Mấy từng đài các sải chơn leo,
Nhảy lẹ chi cho bẵng giống mèo.
Chợt ngảnh mặt hùm nhìn trực thị,
Chi cho lũ chuột dám vang reo.
Vuốt nanh sẵn có vàng khoe sắc,
Vằn vện đành không bụi đóng meo
Trăm tuổi hồn dầu về chín suối,
Nhắm lông để lại giúp trò nghèo.


Tác giả mượn hình ảnh con mèo nhằm chỉ trích những quan lại giỏi tài nịnh hót để mưu cầu địa vị.

Nguồn: Phan Văn Trị: cuộc đời và tác phẩm, Nguyễn Khắc Thuần, Nguyễn Quảng Tuân, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1986