Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi ltvannhi vào 22/10/2012 14:17

Môi khua khéo học dạng cầu vinh,
Tiêu trưởng cơ trời dễ dám khinh.
Ấn hổ xa ban miền Bắc khuyết,
Cờ chiêu an dẹp mé Nam minh.
Trăm năm bởi gặp khi nguy biến,
Bốn biển chưa gây cuộc diễm tình.
Nhà nước một mai xoay vận thế,
Cõi Nam chung hưởng hội thăng bình.Nguồn: Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Mùi, NXB Thăng Long, Sài Gòn, 1956