Như vầy trung nghĩa bấy lâu nay,
Dầu những người xưa cũng sánh tày.
Trướng vải lai rai cơn gió thổi,
Cảnh thu hiu hắt hột mưa bay.
Sông sâu sóng ngã thuyền câu dập,
Đồng rộng hùm sa lũ chó vây.
Kìa nước, nọ non, cờ cuộc thế,
Đầy vơi tròn khuyết có sai rầy.


Nguồn: Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Mùi, NXB Thăng Long, Sài Gòn, 1956