Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Phụng Hà vào 02/05/2010 04:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/05/2010 07:43

Cõi Nam chung hưởng cuộc thăng bình,
Trời đất gây nên cuộc chiến tranh,
Xe ngựa rộn ràng, xe ngựa khách,
Nước non vun quén, nước non mình.
Những trang dụng thế đành ngơ mặt,
Mấy gã trung quân nỡ phụ tình!
Bao thuở đem về cơ nhất thống?
Ngàn thu bia tạc đứng trung trinh.


Mười bài thơ Cảm hoài của Phan Văn Trị làm theo thể liên hoàn, chữ sau của bài thơ trước là chữ đầu của bài thơ sau.

Nguồn: Giai thoại làng nho, Lãng Nhân, Nam Chi tùng thư xuất bản, Sài Gòn, 1966