Công việc phu xe chẳng khó gì,
Người đi không nổi kéo người đi.
Giả làm tôi mọi cho qua buổi,
Đánh đổ quan quyền cũng có khi.
Phố xá đua chen cùng võng giá,
Phong trần lem luốc cả tu mi.
Người ngồi người kéo đều người cả,
Có khác nhau chăng một chữ “thì”!


Bác sĩ Phan Văn Hy làm việc ở bệnh viện Huế, thấy rằng quyền hành ở trong tay Pháp cả, mình chỉ làm tôi mọi thôi, nên tự ví mình như cái đầu tàu hoả hay anh phu xe kéo, lời thơ kín đáo trong đau xót.

Nguồn: Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970