15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2022 14:56

桑滄偶錄題後

坐策興亡一愴然,
無窮人世奈何天。
鄭黎自作離膏蟹,
岳惠爭誇得腐鳶。
切齒烏南鵬郡劍,
傷心燕北馬僮甎。
那堪讀竟桑滄傳,
此日還今又百年。

 

“Tang thương ngẫu lục” đề hậu

Toạ sách hưng vong nhất thảng nhiên,
Vô cùng nhân thế nại hà thiên.
Trịnh, Lê tự tác ly cao giải,
Nhạc, Huệ tranh khoa đắc hủ diên.
Thiết xỉ Ô nam Bằng quận kiếm,
Thương tâm Yên bắc mã đồng chuyên.
Na kham độc cánh “Tang thương” truyện,
Thử nhật hoàn kim hựu bách niên.


Lạc khoản: “Thành Thái Bính Thân thu trọng, hậu học Canh Thìn hội phó bảng Quang Lộc tự thiếu khanh Đồng Giang Phan Văn Tâm bái đề” 成泰丙申秋仲後學庚辰會副榜光祿寺少卿桐江潘文心拜題 (Ngày trọng thu năm Bính Thân triều Thành Thái, kẻ hậu học là phó bảng khoa Canh Thìn, Quang Lộc tự thiếu khanh, Phan Văn Tâm ở Đồng Giang kính đề).

Bài thơ đề sau sách Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án.

Nguồn: Phạm Đình Hổ, Nguyễn Án, Tang thương ngẫu lục, Đạm Nguyên dịch, NXB Đại Nam, 1961

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bình

Ngẫm cơ hưng phế luống đau lòng,
Nhân sự, trời ơi! Mãi chẳng xong!
Cua béo, Trịnh, Lê đành mất miếng,
Diều ươn, Nhạc, Huệ những khoe công!
Nghiến răng, Thuận Hoá gươm Bằng quận,
Xót ruột, Yên Kinh gạch Mã đồng.
Dâu bể chuyện đời khôn đọc hết,
Việc xưa, đây đã trải trăm đông.


Nguyễn Văn Bình là giáo viên Hán văn tại Đại học Văn khoa Sài Gòn.
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đạm Nguyên

Ngẫm cuộc hưng vong luống giật mình,
Trò đời quá lắm, hử ông xanh?
Trịnh, Lê, cua để lìa mai béo,
Nhạc, Huệ, diều khoe được miếng tanh.
Xót ruột quận Bằng, gươm Thuận Hoá,
Đau lòng bồi ngựa, gạch Yên Kinh.
“Tang thương” truyện đó, khôn xem hết,
Thuở ấy nay chừng thế kỷ linh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời