Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2014 22:03, số lượt xem: 403

Yêu em
Yêu cả mùa đông
Dù cho tuyết đổ cũng không ngại gì.

Yêu em
Yêu cả mùa hè
Càng sôi sục nóng
Càng mê
Càng nồng.

Yêu em
Lại ngại mùa xuân
Bởi tôi rất ngại tần ngần xuân đi.

Yêu em
Chẳng muốn thu về
Lỡ mà rơi rụng ám thề đôi ta.

Yêu em
Mến tất đàn bà
Bởi ai cũng có nét là của em!