Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/09/2014 01:10, số lượt xem: 411

Ngày đi
Đã thực đi rồi
Sao còn hoang nắng tơi bời trong ta
Cánh chuồn
Đã khuất bao la
Mà như vương mãi vệt nhòa chân mây
Lẽ nào
Ta đã thành say
Nhìn trăng lại ngỡ ánh ngày đong đưa
Giật mình
Sau dải song thưa
Bóng ai hong tóc như vừa tắm tiên.