Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/10/2014 12:48, số lượt xem: 346

Một người chài lưới cứ cuối chiều lại đem chiếc lưới ra trước sân ngồi sửa
Chiếc lưới vừa cũ, vừa rách, lại vừa rối.

Thực ra anh ta đã có chiếc lưới khác rồi
Nhưng anh ta vẫn cặm cụi sửa chiếc lưới cũ
Dù biết chẳng bao giờ còn dùng được nữa.

Là vì vợ anh ta bảo thế.