Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/10/2014 12:50, số lượt xem: 348

Trong ngôi nhà của chúng ta lại có thêm một thành viên nữa
Người ấy hay nói đệm vào từ ngữ của một bộ lạc nào đó
Mỗi khi em mệt mỏi, buồn nản hay thất vọng.

Cũng như anh, thỉnh thoảng từ anh lại có kẻ nào đó nhảy ra và cà lắp
Người ấy cứ dùng thổ ngữ để diễn tả những gì mà ngôn từ hiện đại không làm nổi.

Qua thời gian ngôi nhà của chúng ta mỗi ngày thêm đông đúc
Rất nhiều những kẻ lạ mặt xâm nhập
Không ăn gì, không lấy gì, mà chỉ nói bằng những từ ngữ vô cùng khó hiểu
Chúng quá đông
Ta không sao át được.