Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/09/2014 01:12, số lượt xem: 398

Chiều mỏi mệt thu vào những lùm cây
Mặt trời chìm dần sau núi
Ta tan như suối vào đêm
Hóa kiếp một ngày mê mải
Thêm 24h mơ hồ trôi qua
Thêm một ngọn nến thời gian vừa tắt.

Đêm
Lại bắt đầu cuộc săn kiếm bình minh
Trong những cơn mơ hang hốc
Những cơn mơ nguyên sinh chẳng nệ áo quần
Chẳng hề gì dẫu rừng thiêng, nước độc
Những cơn mơ nhắc nhủ kiếp con người.