Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2014 13:12, số lượt xem: 356

Người đi, đã thực đi rồi
Chỉ còn bằn bặt một trời mưa tuôn
Vá đêm bằng những mảnh buồn
Tàn đêm sợi nhớ vẫn luồn qua tim.