Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/12/2014 21:11, số lượt xem: 599

Một chiều lặng lẽ bên sông
Ngắm bầy sóng bạc tồng ngồng rong xuôi
Áo xiêm là bóng mây trời
Thênh thênh sóng cuộn về nơi biển chờ.
Bỗng nghe trong gió u ơ
Như lời thác của sóng vừa xa sông
Khi về với biển mênh mông
Chỉ còn xác nhỏ vùi trong xa mờ.

Về thôi!
Chi nữa mà mơ!
Rén chân qua lối ơ hờ cỏ mơi
Sương rơi
Kia hạt sương rơi
Bóng chiều lẩn quất tơi bời bên trong.