Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/09/2014 22:21, số lượt xem: 402

Lỡ mà mình chẳng thành đôi
Một lần hãy khóc cho trời đất nghiêng
Rồi mai mỗi đứa một miền
Vẫn còn nỗi nhớ đã thiền trong tim
Để khi gió trở, mưa tuôn
Em không ngồi vót nỗi buồn đâm tôi
Đau, tôi đành chịu em ơi
Thuơng tay lỡ đứt suốt đời đau em.