Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2014 08:23, số lượt xem: 505

Mỗi nụ hồng là một nụ hôn
Đất tặng cho trời
Hương sắc đắm quyện vào ánh sáng.

Con người tưởng đất tặng cho mình
Cắt cắm lọ
Và gán tình yêu mình vào đó.

Chỉ một vài ngày
Hồng héo úa.