Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/09/2014 22:18, số lượt xem: 290

"Người ơi, người ở đừng về"
Vậy mà chờ mãi câu thề vẫn không
Vẫn còn giữ được cánh hồng
Làm thuyền chở xác xơ lòng sang sông.