15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2006 04:32

歸青嶂

猿猴抱子歸青嶂,
自古聖賢沒可量。
春來鶯囀百花深,
秋至菊開沒模樣。

 

Quy thanh chướng

Viên hầu bão tử quy thanh chướng,
Tự cổ thánh hiền một khả lượng.
Xuân lai oanh chuyển bách hoa thâm,
Thu chí cúc khai một mô dạng.

 

Dịch nghĩa

[Cũng như] loài vượn khỉ ôm con lẩn vào núi biếc,
[Ý chí của] thánh hiền xưa nay [sâu kín] khó lường.
Mùa xuân đến, chim oanh hót, trăm hoa đua nhau khoe thắm,
Nhưng đến khi thu về, hoa cúc nở thì không một loài hoa nào còn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Sâu xa tâm ý thánh hiền,
Ôm con như vượn lẩn miền non xanh.
Xuân về trăm thức đua tranh,
Tàn phai, riêng cúc một mình đón thu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Bậc thánh sâu xa khó lượng tình,
Đành như khỉ vượn lẩn ngàn xanh.
Xuân sang, oanh hót, hoa đua thắm,
Thu tới đìu hiu, cúc một cành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tựa khỉ ôm con lẩn núi xanh
Thánh hiền cao ý khó hình dung
Xuân về oanh hót trăm hoa thắm
Cúc nở sang thu chỉ một cành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vượn khỉ ôm con vào núi xanh,
Thánh hiền tâm ý khó lường nhanh.
Trăm hoa xuân đến đua khoe thắm,
Cúc nở thu về không một cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ôm con vượn lẫn núi xanh,
Thánh hiền tâm ý khó nhanh đo lường.
Trăm hoa xuân đến, thắm hương,
Thu về cúc nở, hoa thường tàn thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Vượn khỉ ôm nhau ẩn núi linh
Thánh nhân xưa nay khó lượng tình
Xuân sang chim hót muôn hoa thắm
Thu đến cúc hoa lẻ một mình.

"Nguyệt diện vinh đan quế - Đan quế tại nhất luân"
Chưa có đánh giá nào
Trả lời