Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi caosonluuthuy vào 21/02/2019 12:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi caosonluuthuy vào 21/02/2019 12:56

Tặng Phan Văn Dật

Nẻo vàng hút mất tà xanh
Con tằm khéo đổi dâu xanh tơ vàng
Quay tơ lòng nhớ đến chàng
Năm xưa cất vó qua làng về đâu?
Phất phơ áo điệp màu dâu
Bóng xanh xa khuất màu dâu mơ màng
Dâu xanh đã hoá tơ vàng
Dâu xanh trông ngóng tơ vàng ngóng trông.

Áo xanh sương gió pha màu
Bờ dâu âu cũng gối đầu nắng mưa
Hỏi ai tằm đã chín chưa
Quay tơ có nhớ người xưa qua làng?
Long câu gió gửi quan san
Một nhìn qua lá muôn vàn ái ân
Tình giao không ngại Sở Tần
Áo xanh dâu đã ngả dần màu tơ...


1942

Nguồn: Thơ mới (1932-1945) - Tác giả và tác phẩm, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 1999, tr. 1239