Khi sáng sớm còn chưa tỏ gân phiến lá
Đã bắt đầu cuộc rượt đuổi con lợn con
Chạy ngang gốc mít
Băng ngang gốc đào
Bốn móng cao gót hồng hống vấp váp

Những sợi lông bạc chưa kịp dài
Vị cám tăng trưởng chưa được thưởng
Chưa kịp quên vú mẹ
Tiếng vỗ máng vừa làm quen

Làm cho ba người đàn ông toát mồ hôi
Sốt ruột dàn củi nóng
Hồng hộc
Hồng hộc

Đừng để chậm giờ sang nhà gái
Tất cả đàn bà nhớ đeo vào vòng giả ngọc trai!


Nguồn: Phan Thị Vàng Anh, Gửi VB, NXB Hội Nhà văn, 2006