15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/05/2019 22:03

Nào cần gì phải đi xa
Lên giường nhắm mắt, cũng là đi chơi
Có khi mộng cũng núi đồi
Cũng sông, cũng biển, cũng thời trẻ thơ
Có khi gặp lại bất ngờ
Mấy người thiên cổ, mấy giờ cố nhân
Cần gì phải cất bước chân
Chỉ nghiêng mép chiếu đã gần

đã xa

Lang thang hồn trước cửa nhà
Kịp về đúng lúc con gà gáy trưa.


Nguồn: Phan Thị Vàng Anh, Gửi VB, NXB Hội Nhà văn, 2006