15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/05/2019 22:04

Heo màu đất còn trời màu hồng
Móng mận chín và đuôi vòng số tám
Gà màu vàng còn cánh màu xanh
Hoa màu đỏ và ong màu tím biếc
Thầy đừng chấm điểm lên bài con!
Dùng màu nóng tô cho thịt lạnh
Mèo – hàng xóm, còn chim là bạn
Không bao giờ thấy được màu đêm
Nếu có sông, sông sẽ êm đềm
Cá sẽ lớn, bơi đầy mặt nước
Nhà phải đủ vườn sau, cửa trước
Lu nước đầy, với gáo gác ngang
Ông mặt trời toả nắng chang chang
Thầy đừng chấm điểm lên bài con!
Làm sao vẽ được một con mèo
Dầy như một con mèo
Đứng hai chân mà vẫn giống bốn chân?
Làm sao vẽ được một con cá
Vây lượn là mà chẳng giống chim?
Làm sao vẽ được mấy con bướm
Đừng giống mấy cô tiên
Chân khẳng khiu và bước vòng kiềng?
Làm sao vẽ được hoa mới nở?
Người nhìn nghiêng và thú nhìn thẳng?
Nước sắp đầy và nắng chưa lên?
Làm sao vẽ ngoại với vẽ dì
Nhìn cho giống sau này còn nhớ được
Khi không còn ở bên


Nguồn: Phan Thị Vàng Anh, Gửi VB, NXB Hội Nhà văn, 2006