Chúng tôi
Những đội viên Hà Nội
Về đây cắm trại hè
Các bạn
Những người con của đồng quê
Cùng nhau sống mấy ngày hè thật vui

Đêm xuống
Trăng soi
Trăng dệt làn lụa mỏng
Sáng trong ánh mắt cười
Chúng mình cầm tay nhau hát
Gió cũng cùng reo chơi

Còn ngày mai nữa
Mỗi đứa lại một nơi
Nhưng đừng buồn bạn nhé
Trong tim mình còn mãi trại hè ơi!

Mùa đông
Gió mùa đông giá lạnh
Mưa đông rét run người
Phong phanh chiếc áo mỏng
Gió và mưa cứ rơi...

Tiền đâu may áo nhỉ
Lòng giá lạnh mênh mang
Càng thấy mình nhỏ bé
Giữa mùa đông phũ phàng


Nguồn: Con muốn mặc áo đỏ đi chơi (thơ), Phan Thị Thanh Nhàn, NXB Kim Đồng, 2016