Chưa có đánh giá nào
10 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 01/12/2018 18:03 bởi hongha83
Tập thơ Bông hoa không tặng (NXB Tác phẩm mới, 1987).