Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2016 15:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/05/2016 15:29

Hay là Di Lặc xuống trong đời,
Chẳng nữa thời tiên hẳn chẳng chơi.
Quyến bạn văn chương đôi ngọn bút,
Trải vòng kim cổ mấy đời người.
Tạnh cơn phong vũ lò ngay mặt,
Sẵn gánh giang sơn ghé thẳng vai.
Nay đã thấy nhau tài nhạc giáng,
Chỉ còn đứng chắc một phương trời.


Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011