Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi hongha83 vào 21/05/2016 15:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/05/2016 15:29

Ông đứng chi đây ông lạ đời,
Hay là ông muốn xuống trần chơi.
Thân trong trời đất bền gan đá,
Bạn với non sông tỏ rạng người.
Nhật nguyệt đôi vầng soi trước mặt,
Càn khôn một gánh nặng trên vai.
Tới nay dẫu hỏi ông bao tuổi,
Thời bảo ông sinh thuở với trời.


Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011