Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/05/2016 06:34

詠姜娘石跡

阿夫何以死,
一婦乃捐生。
金石猶能動,
江山亦不平。

 

Vịnh Khương nương thạch tích

A phu hà dĩ tử,
Nhất phụ nãi quyên sinh.
Kim thạch do năng động,
Giang sơn diệc bất bình.

 

Dịch nghĩa

Vì sao người chồng phải chết
Người vợ cũng vì thế mà quyên sinh
Vàng đá nghe chuyện còn cảm động
Núi sông nghe thế cũng bất bình


Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thực Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Người chồng sao phải chết
Người vợ cũng quyên sinh
Vàng đá còn cảm động
Núi sông cũng bất bình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cớ sao chồng phải chết đi
Cớ sao vợ cũng phải thì quyên sinh
Đá vàng nghe chuyện thương tâm
Núi sông nghe cũng bất bình nổi lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời