Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/03/2012 17:45

晚哭亡妻墓有感一絕

古樹寒煙數點鴉,
坐中無奈客愁多。
別離便是傷心處,
淚洒西風日影斜。

 

Vãn khốc vong thê mộ hữu cảm nhất tuyệt

Cổ thụ hàn yên sổ điểm nha,
Toạ trung vô nại khách sầu đa.
Biệt ly tiện thị thương tâm xứ,
Lệ sái tây phong nhật ảnh tà.

 

Dịch nghĩa

Cây cổ thụ sương giá, vài con quạ đậu trên cành
Ngồi một mình, lòng khách buồn da diết
Đau thương nhất trong lòng là nỗi biệt ly
Nước mắt nhỏ theo gió tây trong bóng chiều nghiêng đổ


Nguyên chú: Thơ làm vào mùa đông, ngày 21 tháng 11 năm Thiệu Trị thứ nhất (1841). Vợ mất vào ngày 16 tháng đó. Ngày hôm đấy khóc vợ. Câu đầu nói cảnh, câu sau nói tình. Câu 3 thừa tiếp ý câu 2, câu 4 thừa tiếp ý câu 1, ứng với chữ "vãn" (buổi chiều) trong nhan đề bài thơ.

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập, Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Sương sa quạ đậu trên cành
Lẻ loi đơn chiếc héo tàn ruột gan
Biệt ly nỗi khổ nhân gian
Liêu xiêu bóng đổ lệ chan gió chiều

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cổ thụ sương gieo quạ đậu cành
Một mình da diết nỗi buồn tênh
Đau thương vô hạn tình ly biệt
Gió thổi hoen sầu bóng nắng chênh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời