Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: trung thu (69) rượu (43) trăng (228)

Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2016 07:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/05/2016 07:12

中秋獨酌

待月東窗得月來,
獨吟獨酌自徘徊。
舉杯邀飮成賓主,
始信嫦娥解愛才。

 

Trung thu độc chước

Đãi nguyệt đông song đắc nguyệt lai,
Độc ngâm độc chước tự bồi hồi.
Cử bôi yêu ẩm thành tân chủ,
Thuỷ tín Thường Nga giải ái tài.

 

Dịch nghĩa

Chờ trăng, trăng đã lên bên cửa sổ mé đông
Một mình ngâm thơ, một mình uống rượu, dạ bồi hồi
Nâng chén lên mời, thành khách, thành chủ
Mới tin rằng Hằng Nga giỏi gỡ chữ yêu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Đợi trăng, trăng đến cửa đông
Thơ ngâm rượu uống bên song bồi hồi
Nâng chén thành khách với tôi
Chữ yêu gỡ hộ trông vời Hằng Nga

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chờ trăng, trăng đã hiện song đông
Thơ rượu riêng vui vợi vợi lòng
Nâng chén mời ta, ai chủ khách
Chữ yêu giỏi gỡ, phục cô Hằng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời