Gió mưa đưa rét kéo về,
Núi sông đà cách ngày kề cuối năm.
Thời gian gấp gáp trôi nhanh,
Đìu hiu quán khách vắng tanh bóng người.
Vẳng nghe tiếng sáo đôi nơi,
Nhà ai trẻ học cất lời ê a.
Bếp hồng đỏ lửa chiều tà,
Rượu lâu nhấp chén hơi ngà ngà say.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)