Quán lẻ thôi huyên náo
Cửa quan điểm giọt đồng
Khêu đèn, đêm chẳng ngủ
Cầm bút thơ đề không
Động Hải mây giăng lạnh
Hoành Sơn mưa rét buông
Tân Phong đêm uống rượu
Điếm cỏ gà gáy vang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)