Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/03/2012 10:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/04/2016 14:15

訪軒庄山防

我來求舊典,
一日過軒庄。
蘭室當階秀,
詩書滿架藏。

 

Phỏng Hiên Trang sơn phòng

Ngã lai cầu cựu điển,
Nhất nhật quá Hiên Trang.
Lan thất đương giai tú,
Thi thư mãn giá tàng.

 

Dịch nghĩa

Ta đi tìm sách vở cũ
Một ngày đi qua Hiên Trang
Hoa lan đang nở đẹp bên thềm
Thi thư chất đầy lên giá


Bài thơ được trích lục trong sách Tứ phương lan phả.

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập, Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Ta đi tìm sách cũ
Một ngày tới Hiên Trang
Bên thềm lan nở rộ
Trên giá sách xếp hàng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sách xưa ta lại đi tìm
Một ngày quá bước Hiên Trang ghé vào
Bên thềm lan nở đẹp sao
Sách chồng đầy giá xiết bao vui mừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời