Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2016 08:30

入夜眾兒擾戲因題

小兒索我同就枕,
大兒索我同看詩。
我亦重違幼子意,
不能爲孝愧爲慈。

 

Nhập dạ chúng nhi nhiễu hý nhân đề

Tiểu nhi tác ngã đồng tựu chẩm,
Đại nhi tác ngã đồng khán thi.
Ngã diệc trùng vi ấu tử ý,
Bất năng vi hiếu quý vi từ.

 

Dịch nghĩa

Thằng bé đòi cùng nằm với nó
Thằng lớn đòi đọc thơ cùng nó
Tôi làm sao chiều ý cả hai đứa trẻ
Chẳng thể làm con hiếu lại thẹn với việc làm cha hiền[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Thằng bé đòi cha nằm chung
Thằng lớn năn nỉ cha cùng xem thơ
Chiều sao được ý chúng giờ
Chẳng là con hiếu lại chưa cha hiền

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đứa bé đòi nằm chung với bố
Thằng anh đòi được đọc chung thơ
Làm sao vừa ý vui lòng trẻ
Con hiếu, cha hiền thật khó chưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời