Thế tục gặp ngày Tết
Tiền mừng tuổi trẻ thơ
Bé con nào đã biết
Lợi lộc lại mong chờ
Cổ đạo không nói dối
Nhân tình ghét cợt đùa
Dạy con từ tấm bé
Cẩn thận chẳng phải thừa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)