Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2016 14:04

里和道中作

縈紆數里盡浮沙,
過了瀘江即里和。
一望東溟天地闊,
未應見笑大方家。

 

Lý Hoà đạo trung tác

Oanh vu sổ lý tận phù sa,
Quá liễu Lô giang tức Lý Hoà.
Nhất vọng đông minh thiên địa khoát,
Vị ưng kiến tiếu đại phương gia.

 

Dịch nghĩa

Vòng vèo mấy dặm đến hết rẻo đất phù sa
Qua hết sông Lô thì đến đất Lý Hoà
Xa ngắm biển Đông trời đất rộng
Chưa đáng được bậc học vấn uyên thâm cười


Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Quanh co mấy dặm rẻo phù sa
Qua hết sông Lô đến Lý Hoà
Xa ngắm biển Đông trời đất rộng
Dám đâu được biết bậc Nho gia

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quanh co mấy dặm phù sa
Hết sông Lô đến Lý Hoà rồi đây
Biển Đông trời đất rộng thay
Cười chưa xứng bậc anh tài uyên thâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời